Tổng đài: 1900988982 Hotline: 0968834878

Tập Đoàn ICOGroup - Chi nhánh Nghệ An 

450 Lê Viết Thuật - Hưng L

(+84)968 834 878

https://www.google.com/maps/place/450+L%C3%AA+Vi%E1%BA%BFt+Thu%E1%BA%ADt,+H%C6%B0ng+L%E1%BB%99c,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Vinh,+Ngh%E1%BB%87+An,+Vietnam/@18.7040602,105.7052256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3139cdf405b6fb51:0xc5f29c37c0a8bade!8m2!3d18.7040551!4d105.7074143